DIB Travel logo

Få bättre kontroll på era affärsresor och kostnader.

Att hantera resekostnader för ditt företag är ett stort ansvar, och vi har skapat ett sätt för dig att göra det bättre. Otaliga fakturor, dolda avgifter och efterlevnadsövervakning är bara början. Vår rese-lösning effektiviserar hela processen med ett enkelt och fullt anpassningsbart verktyg.

Få mer valuta för din resebudget.

Förenklad kostnadshantering

DIB Travel’s digitala bokningsverktyg erbjuder ett helt förenklat faktureringsalternativ, med alla kostnader listade på en faktura som skickas i slutet av månaden! Vår lösning inkluderar också förbättrade processer för kostnadsförvaltning och regler, vilket minskar administrativa bördor för ekonomiavdelningen. Låt oss göra det bättre!

Kostnadsoptimering

Plattformens rapporterings- och analysfunktioner ger ekonomiavdelningen värdefulla insikter i resekostnader, vilket gör det möjligt för dem att identifiera kostnadsbesparande möjligheter, förhandla fram fördelaktiga priser och optimera er resebudget.
Hantera resekostnader
Hantera resekostnader

Efterlevnad och kontroll

DIB Travel säkerställer efterlevnad av finansiella regler och policyer genom att tillhandahålla en centraliserad plattform som fångar och spårar alla resekostnader, vilket ger noggranna och effektiva processer i er ekonomihantering.

Rekommendationer

“DIB har en enkel användarvänlig portal och skulle man “fastna” så finns alltid kundservice på plats 24/7 för att hjälpa till. Framför allt att chatten är en “människa” och inte robot som ej förstår frågan. Tydlighet i portal med färdriktning av tåg, bokningsbart, val av sittplats samt att kunna boka taxi i samband med resa. Ett extra plus är att alla resor går att namnge och på sätt har man god översikt över sina resor via “namnet” och inte endast datum.”
Kristina Vakkuri

Central Samordningskoordinator Resor och Fordon, Akademiska Hus

Få den bästa affärsreseupplevelsen!

Fyll i formuläret nedan för att få igång konversationen! Vi kommer att kontakta dig och berätta hur vi gör det bättre.

Frequently asked questions

Hur kan DIB Travels plattform effektivisera vårt företags resekostnader?

DIB Travel erbjuder en användarvänlig bokningsportal som samlar alla dina reserelaterade kostnader. Istället för att hantera flera fakturor från olika leverantörer får du en enda månadsfaktura. Detta förenklar inte bara avstämningen, utan ger också en tydlig översikt över företagets reseutgifter, vilket gör budgetering och prognoser mer precisa.

Vilka åtgärder har DIB Travel för att säkerställa kostnadsbesparingar för företag?

Vi förstår att kostnadseffektivitet är avgörande för ekonomiavdelningar. Vår plattform har tillgång till ett omfattande antal leverantörer av flygningar, hotell och andra resetjänster, vilket säkerställer konkurrenskraftiga priser. Dessutom ger vår plattform tillgång till förhandlade företagspriser och erbjuder insikter om potentiella besparingsmöjligheter, vilket möjliggör för företag att fatta kostnadseffektiva resebeslut.

Hur hanterar DIB Travel resepolicyer och godkännandeflöden?

DIB Travels plattform stöder avancerade konfigurationer av resepolicyn och godkännandeflöden anpassade efter ditt företags behov. Detta säkerställer att alla bokningar överensstämmer med ditt företags resepolicys, vilket eliminerar obehöriga eller överdrivna utgifter. Dessutom vägleder automatiserade regler och varningar användare att göra efterlevnadsriktiga val, vilket minskar den administrativa bördan på ekonomiavdelningen.

Hur adresserar DIB Travel säkerhet och dataskydd, särskilt med avseende på finansiell data?

Datasäkerhet är en hörnsten i vår plattform. Vi använder toppmoderna krypteringsmetoder, regelbundna säkerhetsgranskningar och strikta datahanteringsprotokoll för att säkerställa integriteten och konfidentialiteten i din finansiella data. Vidare följer DIB Travel alla internationella dataskyddsbestämmelser, vilket ger trygghet när det gäller datasäkerhet.

Hur hjälper DIB Travel företag att uppnå förutsägbara resebudgetar?

Förutsägbarhet i budgeten är avgörande för finansiell planering. DIB Travels plattform erbjuder rapportering och analys i realtid, vilket ger insikter i aktuella utgiftsmönster och hjälper till med att prognostisera framtida kostnader. Genom att förstå dessa mönster och dra nytta av plattformens intelligenta rekommendationer kan företag uppnå mer konsekventa och förutsägbara resebudgetar, vilket möjliggör bättre finansiell planering och allokering.

Gör det bättre med oss!

Effektivisera hela din affärsreseprocess med vår toppmoderna resehanteringslösning. Vi ser fram emot att höra från dig! För frågor, kommentarer eller professionell rådgivning, boka ett gratis möte eller skicka ett mejl!