Upravljanje troškovima

Upravljajte budžetom uz pomoć našeg inovativnog sistema za travel expense management.

Planiranje budžeta uz live analitiku i izveštaje

Naša inovativna platforma odmah pruža uvid u podatke o rezervacijama, troškovima i putnim obrascima. Analitika vam omogućava praćenje troškova putovanja u realnom vremenu i efikasno budžetiranje i prilagođavate finansija za poslovna putovanja po potrebi. Takođe, možete koristiti našu opciju izveštavanja za generisanje prilagođenog izveštaja koji pruža pregled troškova putovanja i to putne troškove po zaposlenom, odeljenju ili lokaciji. Zahvaljujući DIB Travel live analitici i izveštavanju, možete pojednostaviti proces rezervacije putovanja, optimizovati budžet za putovanja i dobiti koristan uvid u putovanja zaposlenih.
Business Travel Expense Management
Business Travel Expense Management

Jedna faktura – bezbroj prilika za uštedu

Vaše računovođe će nas obožavati! Vašoj kompaniji više nije potrebno bezbroj papira i gotovinskih računa za različite troškove. Ovaj pojednostavljeni proces fakturisanja štedi vreme, olakšavajući vam upravljanje finansijama. Takođe, možete lakše pratiti i uskladiti sve putne troškove koji se nalaze na jednom mestu, tako smanjujući rizik od grešaka ili propusta. Na taj način pomažemo i životnoj sredini, uz smanjenu količinu otpada: naše fakture su potpuno digitalne! Pojednostavite proces rezervacije i fakturisanja – i čuvajte okolinu!

Upravljajte troškovima uz definisanu politiku putovanja i proces odobrenja

Prilagođene politike putovanja i procesi odobrenja: DIB Travel rešenje za upravljanje troškovima poslovnih putovanja omogućava vam kreiranje politika putovanja i tokova odobravanja, osiguravajući usklađenost sa internim procedurama. Ova funkcija može biti prilagođena konkretnim potrebama svakog korisnika, tako da politike putovanja i procesi odobrenja budu u skladu sa zahtevima kompanije. Ovo smanjuje rizik od neovlašćenih troškova i omogućava pravilno odobravanje svih putnih troškova bez ikakvih komplikacija.
Business Travel Expense Management
Business Travel Expense Management

Personalizovana usluga upravljanja troškovima

Personalizovana usluga i podrška: DIB Travel nudi personalizovanu uslugu i podršku svojim klijentima, koja uključuje ličnog agenta, kao i podršku koja vam može pomoći sa planiranjem putovanja, rezervacijama i planiranjem troškova! Na taj način kompanije dobijaju podršku sa efikasnim upravljanjem budžetom, uz smanjeno opterećenje zaposlenih i unapređenje kompletnog iskustva s poslovnim putovanjima.